منبع:
نوشته شده در: 08:30 , 01 بهمن ، 1398

19 | 2 | 2

درباره ما

خبرگ فرصتی برای دیده شدن همه


• خبرگ؛ پیشخوان خبر شهرستان اردکان هست و منعکس کننده زحمات تولید کنندگان محتوا در رسانه ها مختلف در سطح شهرستان که عموما با همت فردی و هزینه شخصی در حال رسالت اطلاع رسانی هستند

• تیم خبرگ جمعی از دانش آموخته های رسانه هستند و اولویت این تیم انتشار محتوایی است که بر اساس عناصر خبری "چه (what) ، چرا (why ) و چگونه (how )" با تاکید بر دو ارزش " مجاورت و در برگیری" تولید شده باشد و همچنین محتوایی که به معرفی اردکان کمک می کند

• خبرگ در رد یا تایید اخبار و مطالب قضاوتی ندارد و صرفا منتشر کننده اخبار و مطالب جهت اطلاع شهروندان است ( درصورت تحلیل یا نقد به محتوا با عنوان بیان خواهد شد)

• خبرگ ؛ تمایلی برای انتشار محتوایی که ستایش و تمجید از مسئولین باشد ویامستقیم هجو و کوبیدن فرد یا مسئولی باشد را ندارد

• خبرگ تلاش دارد نقد منطقی از رویدادهای شهر که از سوی رسانه های شهری منتشر می شود را منعکس نماید

• خبرگ تلاش دارد محتوای مرتبط با عنوان کانال ها در محدوده شهرستان را منعکس نماید

• خبرگ یک پیشخوان محلی برای محتوای تولید شده برای شهرستان اردکان می باشد و محتوا را از کانالی که مشاهده کرده با ذکر منبع منعکس میکند.( درج منبع معرف کانالی است که خبرگ محتوا را از آن برداشته است و بدلیل اینکه برخی محتوان از سوی کانال های مختلف و هرکدام با منبع خود منتشر می کنند شاید منبع صرفا تولید کننده محتوا نبوده باشد)

• خبرگ در تلاش است نواقص و نقاط ضعف خود را به حداقل برساند و منعکس کننده وقایع باشد